شرکت دوده صنعتی پارس

تولید اولیه کارخانه بر مبنای 15000 تن در سال برنامه ریزی شد و مقرر شد با اجرای طرح توسعه، تولید شرکت تا دو برابر افزایش یابد. در سال 1370 پس از انعقاد قرارداد، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، عملیات اجرایی طرح در شهر صنعتی کاوه آغاز گردید.

محصولات

شرکت دوده صنعتی پارس
ایران
تهران
2188783062